Általános szerződési feltételekVásárlás, megrendelés

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Peszeki Dóra e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet. A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.Szolgáltatás megrendelési feltételek


A kiválasztott szolgáltatás megrendelését követően Email-ben értesítünk arról, hogy Peszeki Dóra e.v. a megrendelésedet fogadta. A szerződést a rendelés leadásával Peszeki Dóra e.v.-vel kötöd. A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaz. A megrendelés után a számlát a teljes összegről 4-8 munkanapon belül elektronikus úton e-mailben küldjük. Az peszekidora.com honlaprendszer bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.Vásárlási útmutató

A peszekidora.com honlap oldalán lehetőség van fotós szolgáltatások megvásárlására. 

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele):  A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A  szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó információkat. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését. 

Fizetési feltételek: A peszekidora.com honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre: 

Banki utalás: A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés pontos adatait. Előre utalás esetében a megrendelt szolgáltatást csak a szolgáltatás pontos összegének beérkezése után küldjük el a megrendelőnek, amiről emailben értesítjük. Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a megrendelt szolgáltatás igénybevételétől. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a szolgáltatás árának teljes összegét. Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra (pl.fizikai termék vagy ajándékkártya esetén) úgy annak visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult. A csomag visszaküldésének díja a Megrendelőt terheli. A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben igénybe vette a megrendelt szolgáltatást (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés). Garanciák és akciók

Peszeki Dóra e.v. fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson. A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek. A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt szolgáltatás esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár. A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott szolgáltatást. A 14 napos elállási határidő után befizetett összeget nem térítünk vissza. Peszeki Dóra e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak. Az ajándékok nem válthatók pénzre.Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Peszeki Dóra e.v.